Korkunç Canavar Çupakabra Yine İşbaşında.

Yayınlandı: 13 Eyl 2009 / Bilinmeyen Dünya, Kriptozooloji, Tabiatın Gizemleri

2008 yılı Ağustos ayında Texaslı bir bayan çiftçi kasaba polise hayvanlarına Çupakabranın saldırdığı ihbarını yaptı. Hatta kadın bu hayvanı kaçarken görüntüleyebilmişti. Çekilen görüntüler izlendiğinde hayvanlara saldıranın tilki veya çakal olduğu tahmin edildi. Amerika’da insanları bu kadar korkutan Çupakabra isimli yaratık neydi? İlk olarak kapsamlı şekilde Saklı Site’de yer alarak Türk okuyucusuna duyurulan Çupakabra özellikle Güney Amerika sakinlerinin korkulu rüyasıdır.

Çupakabra yakalandı mı

Adının Anlamı

Çupakabra adının ilk saldırılarında öldürdüğü keçi gibi ahıl hayvanların boğaz kısımlarından ısırması ve hayvan cesetlerinin kanlarının çekilmiş bulunması sebebiyle verildiği bilinmektedir. Çupa-kabra İspanyolca “Keçi-kanı-emen” anlamında kullanılmaktadır.

Görüldüğü Yerler

İlk olarak Portorico’nun Canovanas isimli beldesinde görülmüştür. Günümüzde yaygın olarak Amerika Birleşik Devletleri, Orta Amerika (Meksika, El Salvador ve Guatemala) ve Güney Akenika’da Brezilya ve Şili ‘de görüldüğü iddia edilmektedir.

Bazılarına göre bu yaratık mağaralarda yaşamaktadır. Kimileri onların gelecekten veya 5 nci boyuttan geldiğini iddia edereler.

Tanımlamalar

Onu gören insanlara göre birden fazla çeşidi vardır. Tanıkların anlatımıda farklılıklar bulunmaktadır. Bazı görgü tanıkları onun gri uzaylılara benzer şekilde kafasının iki yanında keskin gözleri olan 4,5 metre boyunda bir yaratık olduğu bazıları ise dinazor gibi yürüyen bir bedene sahip olduğunu söylemiştir.

Chupacabra Çizimi

İki küçük kolu üç adet keskin çengeli anımsatan tırnaklı elle bitmektedir. Tıpkı sürüngenlerde olduğu gibi güçlü iki bacağında da üç adet pençe bulunmaktadır. Sırtında dikey mahmuzları vardır. Aniden ortaya çıkar ve ağaçların tepelerine kadar sıçrayabilir. Kafası ovaldir ve güçlü uzun bir çenesi vardır.

Kırmızı beyaz büyük boncuklar gibi iki gözü ve burun hizasında iki adet küçük deliği olduğu anlatılmaktadır. Küçük ağzının içerisindeki vampirlerinki gibi sivri dişleri çenenin alt ve üst kısmında sıralanmıştır.

Vucududun her yanı oldukça gür kıllarla kaplıdır. Görgü tanıkların tamamı bu kılların siyah renkli olduğunu söylemişlerdir.Ancak tıpkı bir bukalemun gibi renk değiştirebilmektedir. Karanlıkta siyah ve koyu kahverengi olurken gün ışığında yeşil, gri-yeşil veya açık kahverengi ve bej olabilmektedir.

çupakabra iş başında

Bazıları onun yarı-insan yarı-vampir karışımı vahşi bir yaratık olduğununa inanırken, bazıları da yıla dilli panter gibi kızıl gözlü bir hayvan olduğuna inanmaktadır. kimilerine göre tıpkı bir kanguru gibi sıçramakta ve geldiğinde etrafta yoğun bir kükürt kokusu hissedilmektedir (ortaçağda şeytanın bir mekana geldiği bu kükürt kokusundan anlaşılmaktaydı?!)

Nereden Geldikleri Hakkındaki Teoriler:

Uzaylı Teorisi

Bir kısım hayalperestlere göre Çupakabra çok uzun zaman önce Dünyamıza gelen Uzaylı bir nesil tarafından üretilmiştir. hiç bir dayanağı olmayan bu görüş buna rağmen popülerdir.

Bu teorinin sebebi yaratığın büyük gözlü oval kafasının uzaylı formunu hatırlatması ve kurbanları olan hayvanlarının kanlarının emilmiş olmasıdır. Unutmamak lazım ki Amerika’da çok yaygın olan ve mutulasyon diye adlandırılan çiftlik hayvanlarının kanlarını alınmış vaziyette ölü bulunması olaylarından da uzaylılar sorumlu tutulmaktdır.Cabo Rojo, Canovanas, Ponce ve Naranjito kasabalarında buna benzer hayvan katliamları rapor edilmiştir. Barrio Hato’da Rojas ailesinin bir UFO gözlemesinden hemen sonra bir at ve bir çok keçinin kanları emilmiş olarak ölü bulunduğu bilinmektedir.

Çupakabra

Uçan Daireci çevrelerin yanlış ve kasıtlı deenformasyonları sebebiyle bu yaratık kan içen sürüngen bir uzaylı olarak gösterilmektedir.Tabii bu durumda ciddi bilim adamları alay edilme korkusu ile olayı incelemeye yanaşmamakta ve aynı alaycı yaklaşımı kendileri de sergilemektedirler.

Deney Teorisi

Çupakabranın hükümetin bir deneyi olduğuna da inananlar vardır. Bir savaş silahı olarak üretilen bu genetik hayvanının Amerikan hükümeti tarafından bölgede bir deneyin parçası olarak kullanıldığı tezi de yaygındır. Yani çupakabra insanlar tarafından yarıtılmış saldırgan bir hükümet ajanıdır.

Vampir Teorisi

Yasadışı timsal avı ve ticareti yapılan Porto Riko’da El Vampire de Moco olarak da adlandırılan Çupakabranın adada yaşayan bir vampir ırkı olduğuna da inanan çoğunluk vardır. Halk arasında vampir olarak da tanınır.

Başka Zaman-Boyut Teorisi

Bu ekstrem teoriye göre Çupakabralar gelecek zamandan veya bouyuttan gelen bizim torunlarımız veya onların çocuklarıdır. Bazısına göre mutasyona uğramış bu ırk geçmişte avlanmakta kimine göre ise bize genetik deneylerin yanlışlığı göstermeye çalışan bir ırk tarafından gönderilmektedirler.

Vahşi Hayvan Teorisi

Bilimsel olduğu iddia eden bu görüşte saldırıların sorumlusu olarak sokak köpekleri, babunlar veya bir kısım egzotik hayvanlar görülmektedir. Gece meydana gelen saldırı olaylarında insanlar korku ile bu hayvanları farklı biçimde görmektedir ve yanılabilmektediler. Porto Riko Veterinerler Birliğinden Hector Garcia “kurbanların boyunlarındaki ısırık ve vucutlarındaki yaralanmalar köpekler tarafından yapılması mümkün şeylerdi” diye açıklama yapmıştır. Ayrıca kendi yaptığı incelemelerde ne hayvanların kanlarının emildiğini ve ne de başkaca bir olağanüstü durum bulunmadığını belirtmiştir. San juan ilinde Gardenville Özel Kliniğini işleten veteriner Angel Luis Santana bu katliamların bir hayvan tarafından değil muhtemelen bir tarikata bağlı insanlar tarafından yapıldığına inanmaktadır. Ona göre birileri kendi amaçları için porto Riko halkına korku salmaktadır. Meşhur kriptozoolog Loren Coleman vahşi köpek teorisini desteklemektedir. Ona göre çupakabra saldırılarında olduğu gibi köpekler de vahşice saldırdıkları avlarından sadece küçük bir lokma alıp yanından uzaklaşmaktadılar. Bu yönünye olaylar benzemektedir.

Çupakabra yada mahali adı ile Vampir Moko

Güçleri

Çupakabra bukalemunlar gibi renk değiştirebilmektedi. Ayrıca uçabilmekte veya en azından 6 metreye kadar sıçrayabilmektedirler. Davranışlarından akıllı olduğu ve özel becerileri bulunduğu da anlaşılmaktadır. Yoksa nasıl bu kadar olaya rağmen yakalanmaları mümkün olmayabilirdi. İzlendiklerini veya yakalanmak istendiklerini hissettiklerinden zekice hareketlerle kaçabilmektedirler.

Deliller

Çupakabranın kurbanlarının cesetleri üzerinde çok sayıda ve bir kaç santim boyutunda düzenli dairesel delikler ve özellikler boyun, göğüs, bel ve anüs kısımlarında bir bisturi ile açılmışcasına düzgün üçgen yaralar bulunmaktadır. Bu yaralar muhtemelen keskin pençesinin eseridir. Ancak bir cerrah ustalığı ile açılmışlardır. Şu ana kadar cesetlerin iç organlarından birinin alınıp götürüldüğüne ve kayıp olduğuna dair herhengi bir olay rapor edilmemiştir. Sadece hayvanın cinsel organları, anüs, gözler ve diğer bir kısım dışarıdaki yumuşak kısımlar çıkarılarak götürülmektedir.

Yaralar köpek veya babun ısırıklarına benzer şekildedir. Ancak benzerlik sadece bu kadardır. Bu ısırıklar çene, kas doku ve hatta beyin içerisine kadar ulaşacak kadar derindir. Bir kısım vakıalarda tek bir ısırık ile beyincik parçalanarak ölüm gerçekleşmiştir. Bu tür saldırılar hayvanının acı çekmeden ölmesini sağlayan bilinçli bir eylemi göstermektedir.

Yaralar çoğunlukla boyun bölgesinde ve bazen de karında bulunmaktadır. Karın bölgesindeki ısırıkta mide ve karaçiğere kadar ulaşan avcı oradan da sıvı alarak beslenmektedir. Cesetler üzerinde en dikkate değer bulgu ölen hayvanlarının kanlarının pıhtılaşmadığı ölümden günler sonra yapılan incelemede kanın akışkanlığının devam ettiğidir.

Görülmeleri;

Porto Rikolular tarafından Moko Vampiri olarak adlandırılan El Çupakabra ilk olarak 1975 yılında yapılan UFO gözlemlerinin hemen arkasından görülmeye başlanmışlardır. Bir çok çiftçi gökyüzünde ışık gördükten hemen sonra çiftliğinde katledilmiş hayvanları ile karşılaşmaya başlamıştır. hayvan cesetlerini inceleyen uzmanlar içlerinde ördekler, keçiler, kaz ve inekler olan kurbanların kanlarının tıpkı tıbbi bir müdahale ile gerçekleşmişcesine alındığını tespit etmişlerdir. Önceleri bu olaylardan Moko Vampiri değil bölgede illegal yolla yetiştirilen timsahların sorumlu olduğu düşünülmüştür.

El Chupacabra

1995 senesinde Orocovis ve Morovis isimli Porto Riko kasabalarında güçlü bir hayvan katliamı dalgası görülmeye başlandı. Çiftçiler içlerinde keçi, tavuk ve bir kısım küçük hayvanını bulunduğu cesetlerin kanlarının alınmış olduğu bildirmeye başladılar. Yaralar genellikle boyun bölgesinde bulunmaktaydı.

1995 yılının sonbaharına kadar saldırılar artarak devam etti. Daha sonra diğer kasabalara yayılmaya başladı. Osvaldo Claudio Rosado isimli çiftçi günün birinde kendisini bir gorilin kovaladığı söyleyerek resmi görevlilere başvurdu. oysa bölgede goriller yaşamamaktaydı. 44 yaşındaki çiftçi kendisine inanamayanlara vucudundaki tırnak ve pençe yaralarını gösterdi.

Daha sonra çupakabarının şöhreti başkaca tanıkların ve saldırı kurbanlarının beyanları ile duyulmaya ve kıtayı kaplamaya başladı. Bir sene içinde 2000 den fazla hayvan katledildi. Yüzlerce kişi çupakabranın saldırına maruz kaldıklarını anlattı. Bölge halkı kendilerine inanmayan bilimsel çevrelere rağmen katliamların şiddetini tüm benliklerinde hissetiler. Çok sayıda hayvan öldürüldü. Yeryer saldırıya uğrayan çocukların kadınların ve bir kısım çiftçinin maceraları mahalli basında çıkmaya başladı.

Bugün çupakabra tüm dünya çapında bilinmektedir. Ancak sadece UFO edebiyatının bir parçası olarak görülmektedir. UFOcular için o ekin halkaları ile birlikte yeni bir araştırma alanı idi. Artık sadece uçan daire karşılaşmalarından bunalmış olan bu maceracı kesim için yeni bir kapı, araştırılacak yeni bir alandı.

Bazıları Çupayı Yakaladığını İddia Ediyor

Günümüzde hala saldırılar devam etmektedir. Ara sıra birileri elinde garip bir hayvan leşi ile ortaya çıkıp çupakabrayı yakaladığını iddia etmektedir.

Bazılarına göre laboratuvarlarda incelemeye alınmış çupakabra cesetleri vardır. Kimbilir??!!

Reklamlar
yorum
 1. Eylül dedi ki:

  Bana kalırsa bölgesel bir kurt bu Çupakabra. Bilirsiniz, hayvan türleri bölgeden bölgeye çeşitlilik gösterir. Belki bu bölgedeki kurtlar daha güçlü ve büyük olmaya adaptasyon geçirmiştir.

  Bu çeşit yaratıklar size de ütopik gelmiyor mu?

 2. Dantes dedi ki:

  Arkadaslar bence de gercek deildir. Cunku bu hayvanin ozellikleri (ucmak,6 metre ziplamak,muthis zeka) bir cizgi film karakterinin ozellikleri gibi ve zaten gercek olsa hic turkiyeden veya amerika disinda baska bir ulkede gorulmezmiydi Ozellikld avinin kanini emen bir suru hayvan var sansar,gelincik. Yazildigi uzere bu hayvani gormemisler sadece hayvanlarini kani emilmis bir halde bulmuslar ve bu yaratik buna benziyor diyorlar. gordugunu soyleyenlerin ise dogruyu soyledigi ne malum. bir kisi bisey der herkesi etkiler.

 3. MERT dedi ki:

  UF ABİ YA SİZ KANGAL KOYUN DİYONUZ DEMİ YA UF BENİ KANGAL KOVALDI 10 5 TANE SAPA SAĞLAMIN SİZ BİZİM ORDAKİ PİTBULU KOYUN 1 SAAT TE YER O ZİNCİRİ KIRIYOR ÇUPKARA KORKUYORUZ O KAÇ TANE KİŞİYİ KOVALAMIŞTIR
  ABİ YA BENCE GERÇEK TİR EVRENDE GERÇEK OLMAYAN ŞEYMİ VAR 5 YIL SONRA UZAYLILAR DENEYE ALCAKLAR BEN 10 DAKİ ÇOĞU YARATIK GERÇEK ZATEN SİZ SAÇMA DİYORSUNUZ DEMİ YÜZDE YÜZ EMİNİM BENCE GERÇEK EFSANELERİN ÇOK AZI GERÇEK AMA BU ZATEN İ YA GERÇEKMİŞ ABİ YAAAA

 4. lora mina dedi ki:

  öyle bişey yok kurt filandır o

 5. Mustafa Seymen dedi ki:

  bence de gerçek

 6. Ömer Demir dedi ki:

  gerçek bu arkadaşlar ister inanın ister inanmayın

 7. aleyna diyor ki dedi ki:

  aaaaaaaaaaaaaaaaay canımda tam çizgi filim karakteri görmek istemişti.

 8. anan dedi ki:

  Buu sahteymiş

 9. Gerçek olabilir ama emin değilim

 10. İso dedi ki:

  El çupakabra maya imparatorluğunda yer altı savaş tanrısı ve ölümün habecisiymiş yani onlar öyle inanıomuş resimleri tasvirlerle örtüşüyor bence bu yaratık uzaylı yada kurt adam gibi birşey

 11. ece ustun dedi ki:

  Ben amarikada yasayan bir turkum gecenlerde telsvizyon izlerken tslevizyon ekranina garip
  Bir golge yansidi camdan disari baktim dir keci meeeee diye bagirdi bir anda ses kesildi kacan garip bir yaratik gordum dahasonra keciye baktim ve kecinin tun kani cekilmisti o garip yaratik ziplayarak
  Yolun kasisina gecti ve birden yok oldu

 12. Eren dedi ki:

  Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kaçınnnnnnnn!!!!!!!!!

 13. canan birben dedi ki:

  cokk korkunc lan zaten rüyamda kan ağlayan kız var dı offf bu yaratık da rüyama girecekkkk

 14. umut eray dedi ki:

  reactive çukakabranın bir pençesi çok zehirlidir tamammı.Kangal diye bir şey kalmaz.

 15. umut eray dedi ki:

  ha bide uzaylılar beyin emmez bu belli değil ama uzaylı olabilir çünkü evren sınırsızdır yani istatistikler bunun gibi sonuçlar doğurabilir.

 16. umut eray dedi ki:

  ne derseniz diyin efsanevi çukakabra gerçek vampirlerde bir efsane ama Kont Drakula Şatosu nu açıkla ha bide amerika ormanın da bir uzaylı görüntüsü bulun du Amerika bu görüntüyü konuşuyo.

 17. korkaklara laf dedi ki:

  korkanlar siz çakal tilki gibi hayvanlardanda korkarsın deliler

 18. Fatih dedi ki:

  Arkadaşlar bunlar yalan.hepsi uydurmaca vampirler gibi bu da yalan inanmayın ben discovery science izliyodum kadın ben onla konuştum diyo . Saçmalık

 19. Kamran Aliyev dedi ki:

  arkadaşlar benim tavşanların kunşumuzdaki tavukları bağozlarında iki delik ve kanları icilmişdi bazı kunşularımız bunun gelincik oldunu söylediler acaba çukabra ola bilirmi???????

 20. fuck dedi ki:

  abartılıyo bence köpek gibi bişey normalde…

 21. ahmet dedi ki:

  inaniki arkadasilar ne siradisi bisey varsa hepiside Amerkada ortaya cikiyur sizin icinide iligic deyilimi sada sacimalik berikide hepisi hayal urunudur

 22. Reactive dedi ki:

  sal çiftlik hayvanlarının yanına 4 5 tane kangal bak kalıyomu Çupakabra 🙂

 23. serkan dedi ki:

  çok korkunç

 24. ABAZA dedi ki:

  bune lan nepiçim yaratık böle çarpılmış kanguru gbi

 25. sasasa dedi ki:

  of ya 16 tane daha saklı canavar varmış

 26. cfdfgdf dedi ki:

  çupakabra gerçektir ve farklı vbir boyuttan gelmiş veya kanguru mutasyon geçirmiştir

 27. osman dedi ki:

  ya abi sen bana düşük mü yaptıracaksın ya ödüm bokuma karıştı neredeyse hiç bu kadar korkunç bir şey duymadım ya etme eyleme kardeşim çok korktum çok tırsıyorumm..

 28. Furkan dedi ki:

  Ben haberlerde gördüm.Haberler 28.12.2010 tarihine aitti ve çupakabra bir çiftçi tarıfından vurulmuş ve incelemeye alınacakmış….

 29. ceLiL dedi ki:

  saçmaLık 🙂 aLanyadan seLam herkese 😀

 30. BÜŞRA dedi ki:

  Çok korkunç.bakarken çok korktum

 31. melike dedi ki:

  o hayvan mucize bir şekilde yaratılmış.çok etkileyici bir hayvan

 32. Pr.gürkan göçmenoğlu dedi ki:

  o kadar saldırgan ve korkunç olduğunu düşünmü yorum yok demiyorum ama küresel ısın maydı şuydu buydu hayvan ların mutasyon geçirdiğini düşünüyorum

 33. sule dedi ki:

  en başta gösterdikleri fooğraflarla bunla çoookk farklı yha keşke vampir çıksaydı ne ilginç olurduu.. belkide kurt adam falandır cesedin kafasından daha çok kurt gibi gözüküyo vampir türlü bi kurt gibi..

 34. rabia dedi ki:

  bir filmi var ama açılmıo çok korkunç (çupakabra karanlık denizde) gir di monu izlemiştim açamıom iğrenç bir yaratık

 35. bu ne lan dedi ki:

  lan bi beyin emen korkunç uzaylıları görmek istedik oda olmadı yaaaaa

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s