Zaman Yolcusu Kral Melkisedek

Yayınlandı: 08 Mar 2009 / Antik Gizemler, Dini Gizemler, Zamanda Yolculuk

Melkisedek

Zaman içinde yolculuk mümkün müdür? Gerçekten böyle bir imkan varsa bunun metodunu bilip kullanan zaman yolcuları var mıdır? Pekiyi ya tarih kitapları bunlardan bahsediyorsa? Din kitaplarında bir kısım mucizelerin sebebi bu tür yolculuklarsa? Buna en yakın aday Hanok-Hızır-Melkisedek midir?

Melkisedek Eski Ahit olarak bilinen Yahudi Tevratının en esrarengiz kişiliklerinden biridir. Yaratılış bölümünün 17-20 ayetlerinden Kral Melkisedek’ten bahsedilir:

İbrahim Kedorlaomer’le onu destekleyen kralları bozguna uğratıp dönünce, Sodom Kralı onu karşılamak için Kral Vadisi olan Şave Vadisi’ne gitti. Yüce Tanrı’nın kâhini olan Salem Kralı Melkisedek ekmek ve şarap getirdi. İbrahim’i kutsayıp şöyle dedi: “Yeri göğü yaratan yüce Tanrı İbrahim’i kutsasın. Düşmanlarını onun eline teslim eden yüce Tanrı’ya övgüler olsun.”
Bunun üzerine İbrahim her şeyin ondalığını Melkisedek’e verdi.

Melkisedek ile ilgili ikinci bir ayette Zebur 110:4 de geçmektedir: Rab and içti, kararından dönmez: “Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek kâhinsin sen!” dedi.

Melkisedek kelimesinin iki anlamı vardır. Melek ibranice de Kral anlamında kullanılır. Arapça’daki Malik gibi. “Tzedek” ise “doğru(luk)” anlamındadır. Yani Melkisedek “Doğruluk Kralı” demektir. Tevratta Melkisedek “Salem Kralı” ve “El Elyon Rahibi” olarak da geçmektedir. Salem isimli kent tüm aramalara rahmen henüz bulunabilmiş değildir. Bazılarına göre burada bahsedilen Yerusalem yani Kudüs’tür. El Elyon ise “yüce Tanrı” olarak tercüme edilebilir. Yani bahsi geçen İbrani Tanrısı’nın rahibidir.

İbrahim ve Melkisedek Karşılaşması
Levi soyundan gelen İbrahim Tevrat’a göre savaştan sonra Melkisedek tarafından kutsanır. İbrahim’de buna karşılık bu Krala onda bir hak(öşür) verecektir. Kutsayanın Kutsanandan üstün olduğu açıktır. O halde Melkisedek İbrahim’den daha üstün bir konumda ve Melkisedek rahipliği Tanrı katında Levilerden daha önde olduğu anlaşılmalıdır. O halde Melkisedek’in Peygamber ile Tanrı arasında bir yerde yer aldığı düşünülmektedir.

Savaştan dönen İbrahim’e Salem Kralı Melkisedek ekmek ve şarap ikram eder. Ekmek ve şarabın Hıristiyanlar arasındaki anlamı açıktır. Ekmek İsa’nın eti ve şarap onun kanıdır. Salem diye bir kent de yoksa, kastedilen Kudüs Krallığı ise Melkisedek bir kısım Hıristiyan düşünür ve alimlerine göre İsa’dan başkası olamazdı.

Jacques Bergier ” Les Maîtres Secrets du Temps – Zamanın Gizli Sahipleri ” isimli kitabında Melkisedek ile Enoş peygamberi bir tutarak Melkisedek Rahipliğini zaman içinde yolculuk yapma yetisi bulunan gizli bir cemiyet olarak görmektedir. Ünlü yazar ve gazeteci Artuh Machen’in The Great Return – Büyük Dönüş kitabından bahseden Bergier Llantrisant Kasabasında geçtiği iddia edilen gizli bir ayinden ve devamında inanılmaz mucizelerden bahseder.

1917 yılında gerçekleştiği iddia edilen Llantrisant Kasaba Kilisesindeki törene kasabaya yabancı kişiler gelerek katılmış ve Kutsal Kase (Graal) töreninde kimsenin bilmediği kutsal antik Yunan dilinden dualar okunmuştur. Kilise kubbesindeki gül şeklindeki bezeme parlamaya başlamış, onun parıltısı civarda bulunan askeri birliklerin de dikkatini çekmiştir. Gece yarısı meydana gelen bu olaydan sonra elli kilometrelik bir alanda bir çok hasta mucizevi olarak iyileşmiştir. Yazar Arthur Machen kitabında bunlardan biri olan Olwen’in öyküsünü ballandıra ballandıra anlatır. Bergier öyküye biraz şüpheci bakmaktadır. Ancak ona göre bu olayın olmamış olması Melkisedek’in tarihsel bir kişilik olmadığı anlamına gelmez. Nasıl İsa’ya atfedilen bir kısım mucizeler aldatmaca olması İsa’nın tarihsel rolünü zedelemeyecekse bu olay da böyledir. Ona göre aldatmaca olsa bile Melkisedek inancını gösterir bir belgedir.

Melkisedek rahipliği Levi rahipliği ile karşılaştırılmaktadır. Leviler aslında büyücü-rahiplerdir ve demek ki, Melkisedek Rahipliği bu alanda Levilerden üstündür. Cadı öykülerinde adı geçen ünlü Salem Kasabasına bu adın verilmesi boşuna değildir. Bu ad ile kasabadak Cadıların diğerlerinden üstün bir konumda oldukları kastedilmek istenmiştir.

Melkisedek bize zaman içinde yol alan ve sonsuza kadar yaşayacak bir kraldan ve onun icraatlarından bahseden bir öyküdür. Aslında hiç de İslami olmayan Hızır Peygaber olayını çağrıştırır. Bazılarına göre Melkisedek tarihte hep yaşayan bir kişiliktir. Bir kısım okultiste göre ise bu bir kraldan çok zaman yolculuğu yapmayı bilen ve kendisine saklayan gizli bir kardeşlik cemiyetinden başka bir şey değildir. Bu fikri savunanlar dolaylı yollardan Gül-Haç yapılanmasından dem vurmaktadırlar. Jacques Bergier gibilerine göre Michael Scot, Leonardo da Vinci, Roger Boskovich, Saint Germain Kontu ve hatta ölümsüz çin imparator Fo-Hi bu yapılanma ve inanç sisteminin üyeleridir.

Reklamlar
yorum
 1. YASİN KAYA dedi ki:

  melkisedek, gerçek OĞUZ KAĞAN’dır, SÜMER ülkesinin kralıdır, nesli İBRAHİM peygamberin atalarına dayanır, yani TÜRK’tür. Tanrı tarafından seçilmiş bir insandır, anası vardır, babası yoktur, Tanrı tarafından suni ilkah yoluyla can bulmuştur.

 2. hayal perest dedi ki:

  özünde zamanda yolculuğa takılmamak gerekiyor. melkisedek kişiliği yeterince açıklanmış yukarıda. toplumların gelişimini ilkel toplum, köleci toplum, feodal toplum ve kapitalist toplum olarak nasıl açıklıyorsak tek tanrılı dinlerin gelişiminide benzer şekilde açıklayabiliriz. salem tapınaklarının başlangıcını sümerler dönemine kadar götürebiliriz. ibrahim (abraham) salem tapınaklarına bağlı biriydi.(ibrahimin döneminde salem tapınak kuralları geçerliydi.) yaklaşık isadan önce 1000-1500 yıllarında jaru salem (kudüs) ekolü ortaya çıkıyor yani yeni salem diye türkçeye çevire biliriz. tıpkı mao’nun burjuva demokrasisi dejenere oldu biz yeni demokrasi getireceğiz demesi gibi. ve mao zedung çinde yeni demokrasi hareketini başlatıyor. jaru salem hareketide salem tapınak dininden türüyor. tevratta ilyas peygamberin isadan önce 10. yüz yılda yaptığı mücadeleler olası olarak eski salem tapınak dini unsurlarına karşı yapılıyor. örneğin teke başlı yaratıkları ortadan kaldırması. öküzün kutsallığını kaldırması gibi. çok açık tevratta ilyas peygamber bölümünde anlatılmış. jaru salem hareketini bir fransız devrimi gibi düşünebiliriz. (dinde devrim.) bu jaru salem hareketini ortadoğudaki kabileler içinde ortak olan dinden yahudilerin kendilerine özgü bir din oluşturması gibi düşünebiliriz. bende size soruyorum. ibrahimin döneminde salem tapınak kuralları vardı. musa peygamberin döneminde Mısır hukuğu vardı. ST. Pavlus döneminde Roma hukuğu vardı. İslamiyetin çıktığı dönemde ortadoğuda hangi gücün hukuğu vardı.

 3. Suat Demircan dedi ki:

  Bence Melkisedek Kur’an’da Kehf suresinde bahsi geçen Zülkarneyn’dir. Melkisedek zamanda yolculuk yapmış hatta paralel evrene geçiş yapmış bir Evliyadır. Farklı tarihlerde ve farklı isimlerde zuhur etmiştir. Örneğin; Pers İmparatoru Koreş, Mısır Firavunlarından Akhenaton, Büyük İskender, Fatih Sultan Mehmet, Oğuz Kağan kimlikleriyle tarihte yerini almıştır. Meşhur Yecüc-Mecüc’de Cücenlerdir. Cücenler şuan paralel evrende yaşamaktadırlar. Dünyadaki kutup kaymasından dolayı gün gelecek paralel evren ve bizim evrenimiz arasındaki Yecüc-Mecüc setti geçerliliğini yitirecek ve Cücenler Dünyamıza musallat olacaklar. Melkisedek bir zıplama yaparak geleceğe gitti ve ilerde olacakları gördü daha sonra sürekli geriye doğru yolculuk yaparak insanları uyarmış. Büyük ihtimal Hz. Adem dönemine kadar gitti ve vefat etti. Melkisedek için Tanrı’nın ölümsüz kahinidir diyenler yanıldılar çünkü her canlı ölümü tadacaktır.

 4. sarkis agabap dedi ki:

  tum biligiler icin tesekkurler,devamini bekliyoruz.hanok icin net bilgileriniz varmi?bugune kadar hic bir yerde acikca yazmiyor.eski donemde ekmek ve sarap neyin semboluydu?

 5. erdinç alkaç dedi ki:

  önce ilk yorumdaki düzeltme: Melkisedek bir kent yapılanmasının kralı değil. Melkisedek Mozopotamyada Salem tapınaklarından birinin Başkahini Salem tapınaklarındaki bu başkahinlere Kral unvanı veriliyor. Salem kenti aramakla bulunmaz çünkü Salem adında kent yok. Orta çağ hırıstiyan dünyasındaki manastır yapılanmaları benzeri Mezopotamyada yeraltında saklı (taş mağaralarda) Salem tapınakları vardı. Jarusalem tapınak diziside Salem tapınaklarının değişime uğramış bir koludur. Salem baş kahinleride temsili resimdeki gibi giyimez ve başka semboller taşır. Örneğin asa.

 6. erdinç alkaç dedi ki:

  benim kişisel görüşüm: nasılki eski ahitten yeni ahit ortaya çıktıysa, ibrahimin başlattığı yasalarda ondan önce var olan mezopotamya tapınakları kahinlerinin bilgi birikimi üzerinden yenilik getirerek (veya özelleştirilerek) ortaya çıktı. bu noktadan hareketle Melkisedek Mezopotamya tapınak Kahinidir aynızamanda bulunduğu kentin kralı.(Kral-Rahip).

 7. theofilos dedi ki:

  doğruluk kralı yada doğruluk meleği nekadarda günah ve sevapların hesabını tutan meleği anımsatıyor değilmi belkide ta kendisi zamanın tümüne şahit olan herşeyi bilen bir melek

 8. adsız dedi ki:

  bence bu site müthiş ama daha yeni bilgiler koyabilirsiniz basarılarınızın devamını bekliyorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s